Távértékesítésre vonatkozó – MOSS rendszer szerinti – euró alapú befizetésekre szolgáló devizaszámla adatok

A NAV oldalán elérhetők a Távértékesítésre vonatkozó MOSS rendszer szerinti befizetéseket érintő devizaszámla adatok. “Távértékesítésre vonatkozó – MOSS rendszer szerinti – euró alapú befizetésekre szolgáló devizaszámla adatok” bővebben

Elektronikus távértékesítés számlázása

Az áfa-törvény módosítása következtében 2015. január 1-jétől változnak az Európai Unióban nyújtott egyes szolgáltatások teljesítési helyei. Mit is jelent ez a gyakorlatban a távértékesítés számlázása szempontjából?

Hogyan lehet a Billzone.eu-ban a távértékesítést számlázni?

“Elektronikus távértékesítés számlázása” bővebben

MOSS (Mini Egyablakos Rendszer)

Információk egybegyűjtve a szűkített egyablakos hozzáadottértékadó-ügyintézés a távolról is nyújtható szolgáltatásokat végző adózók számára

A 2015. január 1-jén hatályba lépő szűkített egyablakos ügyintézés (MOSS – Mini Egyablakos Rendszer) használatáról az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával tájékoztató anyagokat állított össze, amelyek közérthető módon mutatják be a rendszer használatának alapjait, megkönnyítve az adózók számára a mérlegelést a belépést illetően, valamint a döntések meghozatalát mindennapi használat során. “MOSS (Mini Egyablakos Rendszer)” bővebben

2013. január 1-jétől érvényes új számlázási szabályok bevezetése a Billzone.eu rendszerben

Tisztelt Ügyfeleink! 2013. január 1-jén érvényes új számlázási szabályok bevezetése miatt a Billzone.eu rendszerben verziófrissítés történt, amely az alábbi új funkciókat tartalmazza:

  • Vevő adószáma a számlán;
  • KATA adózók esetén a „kisadózó” szövegezés a számlán;
  • Elektronikus számlára vonatkozó változások;
  • Vevő adószáma a számlán:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása alapján 2013. január 1-jén, vagy azt követően teljesített ügyletekről kibocsátott számlák kötelező tartalmi elemei közé tartozik a vevő adószáma a belföldi beszerzések esetén is, feltéve, hogy a számlában az áthárított adó összege eléri, vagy meghaladja a 2.000.000 (kétmillió) forintos értékhatárt.

Billzone_eu_Verziofrissites_2013-01_001
2 millió forintot elérő vagy meghaladó ÁFA tartalom

A Billzone.eu rendszerben a számlán keletkező 2 millió forintos ÁFA tartalom esetében kötelező tartalmi elem a vevő adószáma. Kitöltés hiánya esetén figyelmeztető üzenetet dob a rendszer.

Billzone_eu_Verziofrissites_2013-01_002
A számla kötelező tartalmi eleme a vevő adószáma
  • KATA adózók esetén a „kisadózó” szövegezés a számlán:

A kisadózó a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról az ÁFA törvény szabályai szerinti  nyugta vagy számla kiállítására kötelezett. A kisadózónak az általa kibocsátott számlán fel kell tüntetnie, hogy „Kisadózó”, ellenkező esetben mulasztási bírsággal sújtható.

Billzone_eu_Verziofrissites_2013-01_003
KATA adózás esetében „Kisadózó” szövegezés a számlán

Fontos tudni, hogy az általános forgalmi adóra nincs hatással az új adózási forma, azaz a kisadózó számlakiállítására ugyanúgy érvényesek az áfa általános szabályai.

Amennyiben cége KATA szerinti adózónak minősül (és bejelentkezése megtörtént a NAV-hoz),  úgy a KATA adózás tényét bepipálhatja a Céges beállítások /Alapadatok / Cégadatok szerkesztése oldalon. Ebben az esetben a számláin automatikusan meg fog jelenni a „Kisadózó” szövegezés.

 

  • Elektronikus számlára vonatkozó változások:

A 2010/45/EU direktíva FOGALMA szerint e-számlának minősül az a számla, amely a kiállítás és a befogadás pillanatában elektronikus. Azonban mind az említett direktíva, mind a magyar jogszabály (ÁFA törvény) kimondja, hogy ugyanakkor az e-számlának teljesítenie kell az alábbi alapelveket: megbízható módon biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

Mind az EU direktíva*, mind a magyar ÁFA törvény** az egyéb és új hitelesítési lehetőségek mellett továbbra is az egyik megbízható hitelesítési módnak a digitális aláírást javasolja.

Fentiekből következően a hatályos jogszabályokban elvárt megbízható ellenőrzési nyomvonal létesítése érdekében a Billzone.eu elektronikus számlái 2013. január 1-je után is digitális aláírással ellátva kerülnek kiállításra.

Hivatkozás:
*2010/45/EU direktíva a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai  tekintetében történő módosításáról –  233. cikk (2) a.) pontja
**2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról – 175.§.(2) a.)

Törvényváltozások a számlázás tükrében – 2012

Hogyan számlázzunk 2012-ben?A tavalyi “Hogyan számlázzunk 2011-ben?” cikkünknek megfelelően idén is összeszedtük pár pontban a lényeges változásokat a számlázás terén.

“Törvényváltozások a számlázás tükrében – 2012” bővebben

Áfásan vagy áfa nélkül?… Mire figyeljünk számlázáskor 2011. július 1-je után?

282/2011/EU végrehajtási rendeletAz Európai Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete 2011. július 1-jével lép hatályba, amely célja a Közösség hozzáadottérték-adó (HÉA) rendszerének egységes érvényesítése az EU tagországok nemzeti jogszabályozásával összhangban. Az uniós szabályozás a hazai áfa törvénnyel összhangban pontosít és egységesít fogalmakat.

Mit is jelent ez gyakorlati szempontból? Mit és hogyan kell majd ezentúl értelmezni az Áfa törvényben? Hogyan befolyásolja egyes számláink kiállítását az új rendelet? “Áfásan vagy áfa nélkül?… Mire figyeljünk számlázáskor 2011. július 1-je után?” bővebben

Hogyan állítsunk ki export deviza számlát?

Export deviza számla A devizás számla adattartalma – néhány különbséggel – megegyezik a belföldi számláéval, amely adattartalomról az Áfa tv. 169. §-a rendelkezik.

  “Hogyan állítsunk ki export deviza számlát?” bővebben